oktober 2011

Grønne tak vil prege Oslo

Grønne tak og takhager er en ny trend i storbyer som både tjener klimaet og gir bedre trivsel. Trær, busker og gress på tak er klimatilpasning som virker som buffere mot store nedbørsmengder. I tillegg kan det føre til energisparing da det gir bedre isolasjon. I befolkningstette byer kan det også gi nye arealer for rekreasjon og dyrking av grønnsaker. Bruksområdene er mange, og i Oslo kommer det til å bli et nytt innslag i bybildet, blant annet i Bjørvika.

Se denne reportasjen om hvordan grønne tak kommer til å prege Oslo.