juni 2013

Bybanen_2048_x_111_3228711a

Statens bymiljøpris 2013

Temaet i Statens Bymiljøpris 2013 var flere boliger i bedre by. Det forventes sterk befolkningsvekst i de største byområdene, med stort behov for nye boliger. Det er derfor en utfordring å ”omforme byene våre med et langsiktig bærekraftperspektiv som sikrer godt miljø, helse og livskvalitet”.

Prisen tildeltes to kommuner som har en klar strategi for boligutviklingen og som har klart å skape gode steder med høye bo og bykvaliteter, nemlig Bergen og Hamar kommunue;
Bergen kommune tildeles prisen fordi den gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen.
Hamar kommune tildeles prisen for en bred satsing som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens urbane kvaliteter, servicetilbud og bygging av flere byboliger i samarbeid med næringslivet, servicetilbud og i en åpen og offensiv prosess i forhold til byens beboere.Vår Infill-mann Bjørnar Johansen satt i juryen. Hele rapporten kan leses her
fremtidens by

Fremtidens by og bygg

1 2008 nådde menneskeheten en viktig milepæl: Fra og med 2008 bodde halvparten av jordens befolkning i byer. Kan livet i storbyen være bærekraftig?

Gjennomsnittlig levealder på et bygg er 60 år – det vil si at det vi bygger i dag, vil stå og bruke energi helt frem til 2073. For at fremtidens bygg skal bli mer bærekraftig, må vi derfor tenke nytt om bygg nå. Mer om fremtidens by her

bærekraftig-bypolitikk-midtveisrapport

Bærekraftig bypolitikk – midtveisrapport fra Fagrådet

18. juni overleverte Fagrådet for bærekraftig bypolitikk en statusrapport til statsråd Bård Vegard Solhjell. Dette er en midtveisrapport som tar for seg urbane kvaliteter, areal og transport og gode boliger i byen. Under hver av disse temaene er det utarbeidet 5-6 råd som beskriver politikkbehov/mulighet i rollefordeling mellom stat, kommune og private. Rådene følges av forslag til tiltak som gir innspill til ulike mulige virkemidler for hvordan framtidens bærekraftige bypolitikk kan iverksettes.

Rådet leverer sluttrapporten innen utgangen av 2013. Les midtveisrapporten her

maison-de-verre-

Bli med NAL på Infill tur til Paris?

For de av dere som ikke har sett verdens vakreste infillprosjekt – Maison de Verre – i Paris er dette en god mulighet.  Maison de Verre ble tegnet av Pierre Chareau i 1931 og er en av arkitekturhistoriens virkelig store verk. Bygget går tvers gjennom en eksisterende bygård hvor det var en gammel dame i toppetasjen som nektet å flytte. Det er nesten umulig å komme inn for å se da det er privat eie og fredet. NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) har fått en avtale og drar på studietur til Paris for å studere infill-prosjekter. Turen er fra 10-13. oktober, med påmeldingsfrist 20. juni.

Mer info og påmelding her

visuelt

Gullegodt nytt design på Arkitektur N sitt nettmagasin

Vi gratulerer Sletten & Østvold med gull i visueltkonkurransen 2013!

Designbyrået Sletten & Østvold fikk gull i årets Visueltkonkurranse i kategorien Interaktiv design – Redaksjonell design, for www.architecturenorway.no, nettmagasinet for Arkitektur N.

Juryens uttalelse:
”Dette er et stilrent, minimalistisk og typografidrevet nettsted som fremstår som tidløst. I tillegg er
dette en troverdig måte å formidle innhold med faglig tyngde til målgruppen. Høy kvalitet på
detaljnivå og god leseopplevelse gjør at nettstedet føles bedre og bedre over tid. I tillegg til stram og
strukturert layout, gir dette assosiasjoner til moderne skandinavisk arkitektur.”

Dette er Visuelt:
Visuelt er en konkurranse innenfor området design, illustrasjon og visuell kommunikasjon. Visuelt arrangeres hvert år, og gjennomføres i mai for 20. gang. Visuelt arrangeres av Grafill, en interesseorganisasjon for utøvere innen visuell kommunikasjon.