Toppen av kransekaka…

Takhager tilfører byboligene vesentlige kvaliteter og utgjør en vital ressurs i byenes økologiske system. Med økende boligtetthet i de store byene blir behovet for utearealer med høy kvalitet og foredlingsgrad stadig viktigere. Mens parker og grønnstruktur representerer offentlige lunger i byen, sikrer bakhager, balkonger og takhager nødvendige private og halvprivate utearealer.

Felles takterrasser er etterhvert blitt ganske vanlig i Oslo. Tradisjonelt har disse terrassene vært åpne arealer med dekke av bygningsmateriale og noe møblering, ofte innredet med grillfasiliteter. Erfaring at disse takterrassene i liten grad blir benyttet. Vi har derfor en utfordring i å tilrettelegge takarealene på en måte som gjør dem mer attraktive for beboerne.

Vårt ønske er å bygge grønne takhager  dvs. at jordmengder etc. tilfredsstiller planters grunnleggende levekår, vi mener det gir arealene en vesentlig sterkere attraktivitet, samtidig som de tilfører vesentlige økologiske kvaliteter til byen. Ikke bare samler hagene nedbør, slik at overvannsledninger ikke belastes til samme grad, men hagene befinner seg nærmere sollyset og kan derfor bidra til kjøling av bygget gjennom fordampning og bidra til å redusere den såkalte urban heat effect.

Men ved siden av disse naturlige miljøeffektene, bidrar takhagene også til det sosiale mlijøet i huset, som møteplass og fellesprosjekt.