Byreparasjonsverksted

Byenes veier er uransakelige… Vi har utviklet en verktøykasse som vi bruker når vi skal bidra til å gjøre byene våre bedre. Den består av grep som kan gjøres i nærmiljøet, arkitektoniske løsninger som sørger for gateliv og smarte leilighetsplaner. Den består av miljøhensyn, tanker om fellesgoder og nye måter å bruke gamle hus på. Velkommen inn i vårt byreparasjonsverksted.

Smarte løsninger er lurt...
Arkitekturens betydning...
En enkel ligning...
Nye måter å se byen på...
De store fordelene med å bo i by
Flere til å dra lasset...
Byene er svaret på miljøutfordringen...
Sammen er vi mange...
Bygningsmassen seiler videre...

Regjeringen vil legge til rette for at fortetting og omforming skjer med kvalitet,
og at lokalområder i byer og tettsteder utvikles i et helhetlig perspektiv.

St.meld. nr. 23 (2001-2002)

Våre prosjekterVi vil gi noe tilbake til byen

I denne presentasjonen vil du finne eksempler på våre byreparasjonsprosjekter. Noen er gjennomført og solgt, andre igjen under utvikling eller bygging. Men felles for dem alle er de forsøker å gi noe tilbake til det området de tilhører, slik at byveven blir litt helere, vakrere eller bare tettere. Det er det som er by.

Under utvikling
 
Nordre gate 20-22
Under utvikling
 
Skippergata 22-26
Ferdigstilt
 
Vøyensvingen 10
Ferdigstilt
 
Dælenenggata 36
Ferdigstilt
 
Parkveien 5 b/c
Under utvikling
 
Kulturstripa
Ferdigstilt
 
Tverrakse Vulkan
Under utvikling
 
Barnehageprosjektene
Ferdigstilt
 
Platous gate 6
Ferdigstilt
 
Hausmanns gate 16

Nær fire millioner av landets fem millioner innbyggere bodde per
1. januar 2012 i tettsteder, og omlag
90 prosent av landets befolkningsvekst i 2011 kom i tettstedene.

(Statistisk Sentralbyrå)

Vil du samarbeide? Vi kan, hvis du vil

Infill samarbeider gjerne med tomteeiere om kjøp, utvikling og realisering av hittil uutnyttbare eiendomsverdier. Gode byer skapes av gode bygg og helhetlige byrom, og ansvarlighet innebærer å legge vekt på begge deler. Vår erfaring og våre konsepter kan virkeliggjøre eiendomsutvikling med en bedre avkastning, både for deg, for oss og for samfunnet generelt.

Infill eies av byutvikleren Aspelin Ramm, en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Deres solide erfaring har blant annet gitt dem muligheten til å delta i komplekse prosjekter som utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen.

Dersom du har en god idé til en eiendom som du tror kan utvikles til et bra prosjekt vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med Gunnar Oveland (Direktør for forretningsutvikling) på telefon: 93 46 68 20 eller e-post: gunnar.oveland@aspelinramm.no

«Det viktigste som skjer i eiendomsbransjen i dag, er det som skjer mellom bygningene.»

(Peter Groth)

Om Infill Vi bygger byen litt og litt bedre

Infill_logo_web_left_white

Infills forretningsidébaserer seg på byreparasjon og fortetning, blant annet ved å bygge urbane boliger på små og vanskelige tomter. Vi har identifisert 350 tomter innenfor Ring 2 som egnet til formålet, noe som kunne gi Oslo tre til fem tusen nye innbyggere dersom alle ble utbygget. Bygger man tett bygger man samtidig miljøeffektivt og bidrar til bedre ressursutnyttelse.

Men det finnes også andre byreparasjonsgrep som kan egne seg i en byforedlingsstrategi. Både transformasjon og gentrifisering kan bidra til at bygningsmasse, som i utgangspunktet er «feil» fordi det ikke lenger brukes til sitt opprinnelige for mål, kan komme til heder og verdighet. Ofte er det bedre å gjøre noe kreativt ut av det man har enn å rive for å begynne på nytt.

Det bakenforliggende motivet for denne typen virksomhet baserer seg på at man tror at byboing er et i utgangspunktet naturlig og riktig levesett som medfører gode levevilkår, lav arealbelastning per innbygger, lavere miljøpåvirkning enn ved kjente alternativer og flere til å dele på fellesgoder som kollektivtransport eller barnehager.

www.infill.no

 

 

 

Aspelin Ramm logo

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Gode byer skapes av gode bygg og helhetlige byrom, og ansvarlighet innebærer å legge vekt på begge deler. God arkitektur, varige og gode materialer og respekt for miljø og omgivelser skal være vårt varemerke.
Infill – Et Aspelin Ramm selskap

 

“We will leave this city not less but greater, better
and more beautiful than it was left to us.”

Ed avlagt av borgere i det gamle Athen

Kontakt oss

Infill AS – besøksadresse: Vulkan 16, 0178 Oslo – Postboks 389 Sentrum, 0102 Oslo
post@infill.no – telefon 22 40 40 00 – kart

 

Direktør Samfunn og plan

Sverre Landmark/strong>

+47 91 83 12 30sverre.landmark@aspelinramm.no

Sverre Landmark
Direktør Samfunn og plan

+47 91 83 12 30
sverre.landmark@aspelinramm.no

 

Prosjektleder
Kenneth Harstad

+47 41 61 87 53 | kenneth.harstad@aspelinramm.no

Kenneth Harstad
Prosjektleder

+47 41 61 87 53
kenneth.harstad@aspelinramm.no