juni 2011

Null-hull

Null hull i Oslo by

Oslo og andre storbyer har et skrikende behov for flere boliger. Dette kan løses ved å bygge i høyden, bygge utover byen eller fylle inn de uhensiktsmessige «hullene» blant allerede eksisterende bygg. Infill gjør det sistnevnte. «Infill» betegner byggeprosjekter på små tomter og hull i bybildet, for eksempel mellom to bygårder. I Dagbladet belyses Infill trenden som såvitt har kommet til Norge, og bygget i Parkveien 5- boligblokken med ni leiligheter klemt inn mellom to bygg på et areal som tidligere var parkeringsplass.

Les hele artikkelen her