juli 2012

Gronne tak _ podcast

Grønne tak – NRK Ekko

NRK Ekko tar for seg den voksende trenden med «grønne tak. På Alna Senter har de tatt i bruk det store uberørte takarealet ved å etablert grønnsakshage og bikoloni på taket. Bjørnar Johnsen fra Infill snakker om fordelene ved å bygge grønne tak på leilighetsbygg. Takhager er ikke bare til glede for beboerne, men også for miljøet; ved å bygge grønne tak spares det masse energi på nedkjøling av byggene, man får biologisk mangfold ved at insekter og fugler bruker takhagen som landingsplass, og taket kan brukes til dyrking av mat.

Hør radioklippet her