november 2012

framtidens byer

Politisk toppmøte om Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.
Når veksten i folketallet blir så sterk, hvordan kan politikk og planer bidra til å gjære byene bedre å bo og leve i? Spørsmålet ble drøftet av to statsråder og representanter for kommunene, NHO, FNO, og Virke i nærvær av vel 200 deltakere fra de 13 framtidsbyene. Se referat og oppsumering fra Politisk toppmøte 2012 her