desember 2014

141124FSF100

Her skal det bygges 12 nye Infill-leiligheter

De første spadetak er tatt i Vøyensvingen 10, og vi er godt i gang med byggingen av det som skal bli et nytt Infill-bygg med 12 leiligheter på en høyde i Iladalen.

Bygget får 7 etasjer og en eksklusiv takhage til felles disposisjon for alle beboerne. På bakkeplan planlegges kunst til offentligheten, integrert i bygget.

Tomten ligger åpent til og leilighetene vil få utsikt over dalen og/eller sydover mot Oslofjorden. Bygget ligger inntil gavlen på en uavsluttet bygårdrekke og danner en komplettering av kvartalet i krysset Vøyensvingen og Claus Riis gate. Bygget fullfører derfor et ellers helhetlig nærområde.

Bygget blir ferdigstilt i løpet av høsten 2015. Om du er interessert i leilighet i Vøyensvingen 10 kan du sende oss en mail på post@infill.no så setter vi deg opp på vår interesseliste.

V10_illustrasjon til brev
Arkitekt er Reiulf Ramstad Arkitekter.

Les videre

konferanse i bergen

Livestreaming fra konferansen «Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs»

Her

Konferansen ble holdt av Riksantikvaren på Litteraturhuset i Bergen 25.-26. november med problemstillinger som blant annet;

Hvordan kan
• byens kulturmiljøer og kulturminner bidra til bykvalitet, byliv, næringsutvikling og revitalisering av sentrum?
• kulturarven brukes som konkurransefortrinn i kampen om fremtidens innbyggere, kunder og arbeidskraft?
• handels- og servicenæringenes behov for egnede og tidsriktige lokaler kombineres med å ta vare på de verneverdige byområdene for etterslekten?
• samarbeidet styrkes mellom næringsdrivende og kulturminneforvaltningen?

Livestreaming fra konferansen her

Bjørnar Johnsen i Infill snakker om fortetting og den gode balensen mellom nybygg og vern fra ca. 58 min.

Les videre