februar 2015

Bildet er fra Oslo kommune sine nettsider

Grobunn for byliv og Parisiske tilstander i Prinsens gate og Skippergata

Bymiljøetaten er i gang med å gjøre Prinsens gate til en toveis trikkegate. Prosjektet vil sikre bedre regularitet for buss og trikk, og tilrettelegge området for myke trafikanter.

Vi gleder oss over at Prinsens gate vil få en estetisk oppgradering som vil gjøre området mer levende og inviterende. Dette samsvarer godt med vårt prosjekt i kryssgata; Skippergata 22.

Skippergata 22 vil få et 6 meter bredt fortau og en trerekke langs fortauet mot gata. I tillegg vil en av to trikkestopp i Prinsensgate være på andre siden av Skippergata ved nabokvartalet. I forbindelse med gatearbeidene i Prinsensgate får vi gjenskapt originale arealer (lyssjakter) i underetasjen både i fasaden mot Prinsensgate og mot Skippergata. Slik får vi en masse dagslys ned gjennom de originale, men nå gjenmurte, store vinduene i underetasjen. Dette gjør at vi får det beste utgangspunktet for å skape byliv gjennom fantastiske serveringslokaler og andre publikumsrettede lokaler på gateplan og underetasje. Her kan det bli Parisiske tilstander med mye kafeliv på fortauet!

Du finner mer informasjon om prosjektet i Prinsens gate på Oslo kommune sine nettsider og på Sporveien sine nettsider.

Les videre