Blogg
bærekraftig-bypolitikk-midtveisrapport

Bærekraftig bypolitikk – midtveisrapport fra Fagrådet

18. juni overleverte Fagrådet for bærekraftig bypolitikk en statusrapport til statsråd Bård Vegard Solhjell. Dette er en midtveisrapport som tar for seg urbane kvaliteter, areal og transport og gode boliger i byen. Under hver av disse temaene er det utarbeidet 5-6 råd som beskriver politikkbehov/mulighet i rollefordeling mellom stat, kommune og private. Rådene følges av forslag til tiltak som gir innspill til ulike mulige virkemidler for hvordan framtidens bærekraftige bypolitikk kan iverksettes.

Rådet leverer sluttrapporten innen utgangen av 2013. Les midtveisrapporten her