Byene er svaret på miljøutfordringen…

Miljogev_1

Byer er på en måte som et Kinder Egg… Folk som bor i boligblokk bruker halvparten av energien, sammenlignet med en enebolig og det er betraktelig enklere å innføre alternative energikilder i en by. Og jo flere vi er, desto bedre kan vi utnytte kollektive løsninger som trikk og buss. I tillegg styrker økt befolkningstetthet grunnlaget for gang- og sykkelavstand til daglige funksjoner. Lavere forbuk, bedre effekt og friskere innbyggere. Det er bedre enn et Kinder Egg!

En beboer i blokk forbruker 53 % mindre energi enn personer i enebolig/rekkehus

[Kilde: SSB]