De store fordelene med å bo i by

Alt text

Folk som bor i boligblokk bruker halvparten av energien, sammenlignet med en enebolig. Så allerede her ligger det et miljøargument for å fortette byene. Men det blir også flere brukere til å utnytte fellesgodene som kollektiv transport, bysykler og sykkelstier osv. noe som ytterligere forsterker denne effekten.

Mange opplever dessuten en høyere bokvalitet. Både nærhet og trygghet ved at det er folk i nærheten, et mer levende nærmiljø og nærheten til et bredt servicetilbud i byen. Samtidig dannes det også et bedre grunnlag for å dyrke nisjetilbud, fordi det er kortere reisevei til de fleste tjenester.

På grunn av sambruk og økt grunnlag for deling er det også behov for mindre areal per beboer, og med konsepter som Compact living sørger man for smartere bruk av alle kvadratmetre, både private og de som er i fellesområdene. Tenk bildeling, velutstyrte vaskerom, felles infrastruktur til internett osv. Flere å dele kostnadene med, forbedret kvalitet på utstyr eller tjeneste og lavere energiforbruk må sies å være en vinn-vinn-vinn-situasjon!

Byene er med sin tetthet, økende folketall og betydelige økonomisk aktivitet, viktige for å redusere klimautslippene og skape miljøvennlige og helsefremmende samfunn. Dette gjelder både arealbruk og transportløsninger, energi til oppvarming samt behandling av avfall

Miljøvernminister Erik Solheim, under utdeling av Statens Bymlijøpris 2008