Flere til å dra lasset…

130129FSF055

De gamle landsbyene samlet seg rundt en brønn, og strakk seg omtrent så langt man kan klare å bære en bøtte vann. I dag slipper vi heldigvis dette, men skalaen er fortsatt nyttig. Avstanden til nærmeste kollektivtransporttilbud, nærbutikk eller barnehage bør jo helst ikke være for lang.

Jo flere vi er i et område jo større er sjansen for at barnehagen har et bredt tilbud og flere valgmuligheter. Det gir bedre skoletilbud, helsetjenester og andre offentlige tjenester. Trikk og buss kan tilby hyppigere ruter når transportgrunnlaget er bedre og flere bruker tjenesten.

Det at vi bor tett er det beste grunnlaget for å lykkes med fellesgoder som bysykler, bildelingsforeninger og myntvaskerier. Samtidig fungerer disse tjenestene som effektive plassbesparelser og det tjener vi alle på. I våre prosjekter analyserer vi alle slike muligheter for å være sikre på at vi har snudd hver stein.

Apropos å snu hver stein. Vi har også utviklet et konsept for Oslo kommune, om hvordan man kunne utnytte gatelegemet flere ganger. Løsningen ligger i å legge parkeringen under bakken, men midt i gata. Da får man både tryggere parkering, mulighet for bredere fortauer og en hyggeligere by.