Nye måter å se byen på…

110523FSF015

Hva gjorde laboranten, da hun kom til labyrinten..? Av og til kan helt andre måter å se tingene på være akkurat det som trengs. På Vulkanområdet måtte for eksempel en liten del av den gamle bebyggelsen vike, for å skape en tverrforbindelse mellom to byområder, som aldri før hadde vært knyttet sammen. Kultursstripa er et begrep på en plan som utvikler området rundt Brenneriveien, fra Vulkan til Jakob kirke og DogA, til et helhetlig byrom der…

Gamle bakgårder på Grünerløkka kan være de skumleste plasser, eller de kan etterhvert åpnes som en del av av en byforedlingsstrategi. Da kan de fremstå som de vakreste mellomrom i byen og øke den opplevde kvaliteten nær deg. Nye måter å se byens behov på kan gjøre at én løsning som en gang var riktig idag oppleves som utdatert. Da gjelder det å ta tak.

Trygghet og identifikasjon med nærmiljøet og kretsen rundt der man bor, er viktige deler av det vi oppfatter som bokvalitet.