Arkitekturens betydning…

B0B10C37540D485790FEBB8B678CDE09

Uten arkitekten ville byen forfalle, men samtidig kan arkitekturen ta overhånd… Vi snakker nemlig ikke bare om byggets utseende eller leilighetens planløsning. Vi snakker om hvordan bygget føyer seg inn i byen og om hvorvidt man føler seg hjemme. Trygg, tørr og tolerant? Bygger vi for høye ‘murer’ kan vi ende opp med å føle oss innesperret, samtidig skal vi føle oss sikre. Slike avveininger gjør vi, som en del av arktekturen.

Livet på gateplan er viktig. Vedlikehold og rengjøring er viktig. Men ikke minst er bruken av materialer og valg av løsninger viktig. Ting skal vare, og ting tar tid. Japanerne har et begrep som de kaller «wabi». Det er den kvaliteten som tilføres en ting over tid. Vi ville kanskje kalle det for patina. Det at man kan se at ting er brukt. Men for at man skal kunne oppleve dette, må ikke tingen være gått i oppløsning først. Så arkitektens valg er viktige, også for fremtiden.

Mitt prosjekt, vår by.