Byforedling

5080_Nordre_gate_terrace_006

Nordre gate 20-22

D36_blogg

Vår grønne skjønne er nominert til Statens Byggeskikkpris!

Dælenenggata 36 er nominert til muligens den gjeveste prisen av dem alle, Statens Byggeskikkpris 2014. Vi er i finalen med godt selskap av syv andre bygg, sjekk hvilke her

Juryen skal på befaring til de nominerte byggene i mai og prisutdelingen er 17. juni. Spennende dette!

D36_blogg

Byens små smykker
Byens flotteste smykke, Dælenenggata 36 høstet kredibilitet i Aftenposten Kultur på lørdag. Klikk «les videre» for å se artikkelen av Lotte Sandberg. Nå gleder vi oss til salgsstart 12. oktober!Les videre
kulturstripa_westerdals

Kreativt startskudd på Kulturstripa i Brenneriveien

Infill, Aspelin Ramm og Anthon B. Nilsen tilrettelegger for en kunst- og kulturarena i Brenneriveien, «Kulturstripa». Tanken bak planleggingen av Kulturstripa har vært å bevare og videreføre den viktige underskogen av kulturnæring og ikke minst ’alternativ’ kultur som preger området.

I dag fikk Kulturstripa litt drahjelp fra studenter ved Westerdals Høyskole som holder til på Vulkan. Ved studiestart mandag 19. august fikk de utdelt sin første brief: De skal lage egne salgsboder på maksimalt 2 kvadratmeter, og ingen av produktene eller tjenestene skal koste mer enn 10 kroner.

Visjonen for Kulturstripa er et myldrende kulturmarked som viderefører kreftene som allerede fins i og rundt Brenneriveien. Med inspirasjon fra steder som Camden, Berrcy village og kulturhuset Kater Berlin, ønsker foreningen å foredle, ikke forfine det tidligere industriområdet

Mer om startskuddet her

Pocket Parks

Pocket Parks er små lommer i byen hvor man kan sitte å lese en bok eller jobbe. De gir deg små pauser i en travel storby hvor lyden av vann og skygge fra trær gir en helt egen ro midt i bylarmen.

I New York er pocket parks etablert og betalt av private utviklere som følge av et krav om å gi noe tilbake til byen.
Greenacre Park
GP1

GP2

Paley Park

Paley1

Paley3

flere pocket parks i New York

Bybanen_2048_x_111_3228711a

Statens bymiljøpris 2013

Temaet i Statens Bymiljøpris 2013 var flere boliger i bedre by. Det forventes sterk befolkningsvekst i de største byområdene, med stort behov for nye boliger. Det er derfor en utfordring å ”omforme byene våre med et langsiktig bærekraftperspektiv som sikrer godt miljø, helse og livskvalitet”.

Prisen tildeltes to kommuner som har en klar strategi for boligutviklingen og som har klart å skape gode steder med høye bo og bykvaliteter, nemlig Bergen og Hamar kommunue;
Bergen kommune tildeles prisen fordi den gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen.
Hamar kommune tildeles prisen for en bred satsing som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens som attraktivt regionsenter gjennom en utvikling av byens urbane kvaliteter, servicetilbud og bygging av flere byboliger i samarbeid med næringslivet, servicetilbud og i en åpen og offensiv prosess i forhold til byens beboere.Vår Infill-mann Bjørnar Johansen satt i juryen. Hele rapporten kan leses her
bærekraftig-bypolitikk-midtveisrapport

Bærekraftig bypolitikk – midtveisrapport fra Fagrådet

18. juni overleverte Fagrådet for bærekraftig bypolitikk en statusrapport til statsråd Bård Vegard Solhjell. Dette er en midtveisrapport som tar for seg urbane kvaliteter, areal og transport og gode boliger i byen. Under hver av disse temaene er det utarbeidet 5-6 råd som beskriver politikkbehov/mulighet i rollefordeling mellom stat, kommune og private. Rådene følges av forslag til tiltak som gir innspill til ulike mulige virkemidler for hvordan framtidens bærekraftige bypolitikk kan iverksettes.

Rådet leverer sluttrapporten innen utgangen av 2013. Les midtveisrapporten her

maison-de-verre-

Bli med NAL på Infill tur til Paris?

For de av dere som ikke har sett verdens vakreste infillprosjekt – Maison de Verre – i Paris er dette en god mulighet.  Maison de Verre ble tegnet av Pierre Chareau i 1931 og er en av arkitekturhistoriens virkelig store verk. Bygget går tvers gjennom en eksisterende bygård hvor det var en gammel dame i toppetasjen som nektet å flytte. Det er nesten umulig å komme inn for å se da det er privat eie og fredet. NAL (Norske Arkitekters Landsforbund) har fått en avtale og drar på studietur til Paris for å studere infill-prosjekter. Turen er fra 10-13. oktober, med påmeldingsfrist 20. juni.

Mer info og påmelding her

Anne H bro 2

Tverrakse Vulkan

Vi ønkser å bevare og videreføre den ’alternative’ kulturen som preger området.

Kulturstripa