Debatt

sondre-kvartal-vulkangata

Folk i sentrum

Plan og bygningsetaten inviterte på mandag til workshop om «Bymessighet», og mye av det som ble diskutert handlet om at urbanitet er summen av hvordan mennesker og bygninger virker sammen. Et ønske om å sette folk i sentrum som vi hilser hjertelig velkommen!

Og dette med folk i sentrum kan leses på to måter. En ting er jo at byen er til for mennesker og at menneskelige hensyn alltid kommer først. Men det finnes også en annen og enda mer konkret tolkning, nemlig at Oslo sentrum blir bedre desto flere som bor der. Og at det som skal til for å løfte Kvadraturen, området rundt Schweigaards gate eller Vika, ganske enkelt er flere boliger.

Vi er glade for at samlet fagmiljø ønsker seg en bedre og tettere by. Og minner om at disse kvalitetene også må komme den historiske indre byen til gode, gjennom kompakt og bærekraftig boligutvikling som, ja nettopp, plasserer folk i sentrum.

Oslodebatt

Debatt om boligbygging og «privatbilisme» i Oslo sentrum

I går, torsdag 12. november, var det duket for byutviklingsdebatt på DogA. Debatten tok for seg hvordan den nye byregjeringen vil styre byen. Hvor skal bilene og boligene være?

I panelet sitter Hanna Marcussen, byråd for byutvikling (Miljøpartiet De Grønne), Guri Melby, tidligere byråd for miljø og samferdsel (Venstre), Victoria Marie Evensen (Arbeiderpartiet) og Eirik Lae Solberg (Høyre). Det blir også innlegg fra salen fra blant andre Bjørnar Johnsen fra Aspelin Ramm/Infill og Hege Maria Eriksson i DogA.

Se debatten her