Fellesgoder

konferanse i bergen

Livestreaming fra konferansen «Byliv og næring i sentrum – verneverdige byområder som ressurs»

Her

Konferansen ble holdt av Riksantikvaren på Litteraturhuset i Bergen 25.-26. november med problemstillinger som blant annet;

Hvordan kan
• byens kulturmiljøer og kulturminner bidra til bykvalitet, byliv, næringsutvikling og revitalisering av sentrum?
• kulturarven brukes som konkurransefortrinn i kampen om fremtidens innbyggere, kunder og arbeidskraft?
• handels- og servicenæringenes behov for egnede og tidsriktige lokaler kombineres med å ta vare på de verneverdige byområdene for etterslekten?
• samarbeidet styrkes mellom næringsdrivende og kulturminneforvaltningen?

Livestreaming fra konferansen her

Bjørnar Johnsen i Infill snakker om fortetting og den gode balensen mellom nybygg og vern fra ca. 58 min.

Les videre

bilde

Forslag til et bedre og tryggere Vaterland

Lørdag 11. oktober sto Infill ved Bjørnar Johnsen på stand på Vaterland sammen med Nicolai Riis fra MAD Arkitekter og Anne Cathrine Berger, Grete Haugdal, Anders Rødberg-Larsen, Ida Hjeltnes og Susann Jørgensen fra Arbeiderpartiet. Mad og Infill har foreslått å bygge et marked under Vaterlandsbroa og å oppgradere arealet mot elven. Dette er et vestvendt og flott uteareale med mye sol og direkte kontakt med elven og egner seg til en rekke aktiviteter som for eksempel kajakkutleie og uteservering. Bakgrunnen for prosjektet har vært å vise at det er mulig å gjøre området tryggere og triveligere med relativt enkle grep.

Kommunen har opprettet en arbeidsgruppe som vil se videre på forslaget.

Les videre

5080_Nordre_gate_terrace_006

Nordre gate 20-22

Pocket Parks

Pocket Parks er små lommer i byen hvor man kan sitte å lese en bok eller jobbe. De gir deg små pauser i en travel storby hvor lyden av vann og skygge fra trær gir en helt egen ro midt i bylarmen.

I New York er pocket parks etablert og betalt av private utviklere som følge av et krav om å gi noe tilbake til byen.
Greenacre Park
GP1

GP2

Paley Park

Paley1

Paley3

flere pocket parks i New York

bærekraftig-bypolitikk-midtveisrapport

Bærekraftig bypolitikk – midtveisrapport fra Fagrådet

18. juni overleverte Fagrådet for bærekraftig bypolitikk en statusrapport til statsråd Bård Vegard Solhjell. Dette er en midtveisrapport som tar for seg urbane kvaliteter, areal og transport og gode boliger i byen. Under hver av disse temaene er det utarbeidet 5-6 råd som beskriver politikkbehov/mulighet i rollefordeling mellom stat, kommune og private. Rådene følges av forslag til tiltak som gir innspill til ulike mulige virkemidler for hvordan framtidens bærekraftige bypolitikk kan iverksettes.

Rådet leverer sluttrapporten innen utgangen av 2013. Les midtveisrapporten her

Flere til å dra lasset…
De gamle landsbyene samlet seg rundt en brønn, og strakk seg omtrent så langt man kan klare å bære en bøtte vann. I dag slipper vi heldigvis dette, men skalaen er fortsatt nyttig. Avstanden til nærmeste kollektivtransporttilbud, nærbutikk eller barnehage bør jo helst ikke være for lang. Jo flere vi er i et område jo […]


Sammen er vi mange…
Jo tettere en by er, jo mer miljøvennlig og mer arealeffektiv er den. Derfor er fortetting et viktig arbeidsfelt for den som driver med gjennomtenkt eiendomsutvikling. Det motsatte kalles byspredning, som er noe av det første man tenker på når man hører om Los Angeles…Les videre

De store fordelene med å bo i by
Jo tettere en by er, jo mer miljøvennlig og mer arealeffektiv er den. Derfor er fortetting et viktig arbeidsfelt for den som driver med gjennomtenkt eiendomsutvikling. Det motsatte kalles byspredning, som er noe av det første man tenker på når man hører om Los Angeles…Les videre