Nærmlijø

Vaterland

Et realt løft for Vaterland

Vaterland har lenge stått nedslitt og trist – og for mange har det føltes utrygt å ferdes der. Området har et stort potensiale til å bli noe helt nytt. Dette har bystyret tatt tak i ved å opprette en prosjektgruppe, «Prosjekt Vaterland», som skal se på muligheter for å bygge inn området på Vaterland under Nylandsbrua.

Planene for Vaterland er initiert av Infill arkitekter,  MAD arkitekter og engajerte Arbeiderparti-politikere lokalt og i bystyret, som Anne Cathrine Berger.

dittoslo har skrevet om «Prosjekt Vaterland». Les mer om hva som skal gjøres her og her

Les videre

Anne H bro 2

Tverrakse Vulkan

En enkel ligning…
Stedet vi bor er viktig for hvordan vi har det. Ikke bare hvordan huset du bor eller leiligheten er utformet, men også hvor bygget ligger, hva som finnes i nabolaget og alt det byen byr på. Som en viktig del av vår planlegging, når vi starter på et nytt prosjekt, er spørsmålet om hva prosjektet […]


Vi ønkser å bevare og videreføre den ’alternative’ kulturen som preger området.

Kulturstripa

Nye måter å se byen på…
Hva gjorde laboranten, da hun kom til labyrinten..? Av og til kan helt andre måter å se tingene på være akkurat det som trengs. På Vulkanområdet måtte for eksempel en liten del av den gamle bebyggelsen vike, for å skape en tverrforbindelse mellom to byområder, som aldri før hadde vært knyttet sammen. Kultursstripa er et begrep […]


Bygningsmassen seiler videre…
Tiden går, og bygningenes funksjon henger ikke alltid med. Der det før var nødvendig med en stor hall for å skape strøm til Oslo Sporveier, er ikke det lenger nødvendig. Derfor har blant annet transformatorstasjonene transformert seg i løpet av de siste 20 årene. Men det samme gjelder jo også for fabrikker og produksjonslokaler. Det […]