Platous’ gate 6

Parkveien

God boligfortetting i Oslo

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten har gitt ut en eksempelsamling på de beste fortettningsprosjektene i byen, hvor de har lagt vekt på boligprosjekter med god arkitektonisk, bruksmessig og estetisk kvalitet.

Fra forordet sakser vi;

«Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse med over 200 000 nye innbyggere, til ca. 800 000, frem mot 2030. Det er behov for å bygge opp mot 100 000 boliger i perioden 2011-2030 for å holde tritt med befolkningsveksten. En forutsetning for å redusere byens CO2 – utslipp er at en stor del av denne veksten må skje ved transformasjon og fortetting i den allerede bygde byen. En særlig utfordring er å sikre god arkitektonisk kvalitet og gode boliger og utearealer. 

Det pågår en diskusjon om hvorvidt de boligene som bygges i Oslo har høy nok estetisk og bruksmessig kvalitet. Ikke alle prosjektene som bygges svarer i like stor grad på utfordringene byen står ovenfor og har like stor arkitektonisk verdi, men det finns en rekke prosjekter som tilfører byen nye kvaliteter.»
Skrytelisten består av 20 prosjekter, hvor Infill og Aspelin Ramm står bak tre av dem med Platous’ gate 6 (s. 27), Parkveien 5b/c (s. 32) og Hausmannsgate 16 (s.34). Les rapporten her
Skjermbilde 2013-05-27 kl. 18.13.36