Takhager

Illustrasjon av bybarnehage

Barnehageprosjektene

Toppen av kransekaka…
Jo tettere en by er, jo mer miljøvennlig og mer arealeffektiv er den. Derfor er fortetting et viktig arbeidsfelt for den som driver med gjennomtenkt eiendomsutvikling. Det motsatte kalles byspredning, som er noe av det første man tenker på når man hører om Los Angeles…Les videre
Parkveien 5 b/c. Foto: Finn Ståle Felberg.

Parkveien 5 b/c
Prosjektet ligger i en trang spalte mellom klassisk murbebyggelse fra forrige århundreskiftet. Tomten er 7,2 meter bred og 28 meter dyp! Kontrasten er stor mellom forsiden av tomten, som ligger ut mot Parkveien i en urban og relativt trafikkert situasjon, og baksiden, som ligger som en grønn oase mot Oda Kroghs barndomshjem på kollen i Grønnegata.Les videre
Foto: Finn Ståle Felberg.

Vøyensvingen 10

D36 10 Finn Ståle Felberg

Dælenenggata 36

Gronne tak _ podcast

Grønne tak – NRK Ekko

NRK Ekko tar for seg den voksende trenden med «grønne tak. På Alna Senter har de tatt i bruk det store uberørte takarealet ved å etablert grønnsakshage og bikoloni på taket. Bjørnar Johnsen fra Infill snakker om fordelene ved å bygge grønne tak på leilighetsbygg. Takhager er ikke bare til glede for beboerne, men også for miljøet; ved å bygge grønne tak spares det masse energi på nedkjøling av byggene, man får biologisk mangfold ved at insekter og fugler bruker takhagen som landingsplass, og taket kan brukes til dyrking av mat.

Hør radioklippet her

 

 

Grønne tak vil prege Oslo

Grønne tak og takhager er en ny trend i storbyer som både tjener klimaet og gir bedre trivsel. Trær, busker og gress på tak er klimatilpasning som virker som buffere mot store nedbørsmengder. I tillegg kan det føre til energisparing da det gir bedre isolasjon. I befolkningstette byer kan det også gi nye arealer for rekreasjon og dyrking av grønnsaker. Bruksområdene er mange, og i Oslo kommer det til å bli et nytt innslag i bybildet, blant annet i Bjørvika.

Se denne reportasjen om hvordan grønne tak kommer til å prege Oslo.

110908fsf022

På Bisletts tak

Infills prosjekt i Parkveien 5 har fått mye medieomtale. Takterrassen på bygget er et eksempel på kreative løsninger – Når det ikke er plass til uterom utenfor bygget kan utearealene bygges på taket. Den inspirerende takterrassen på bygget blir omtalt som en urban oase av Bonytt her

Stikkordene er god planløsning, varige vakre materialer og mye grønt. På denne terrassen er ingenting overlatt til tilfeldighetene!

Skjermbilde 2013-05-21 kl. 11.23.36

Takhagerapport

På oppdrag fra Husbanken har Snøhetta, Infill og Element Arkitekter gjennomført en studie av takhager i New York. Målet har vært å innhente eksempler på utforming og bruk av takhager som ressurs for bomiljø i tette bysituasjoner. Prosjektet søker å registrere ideer, konsepter og referanser til inspirasjon og kunnskapsøkning på et forholdsvis lite utforsket tema i norsk og nordisk boligbygging. Prosjektet har hatt som mål å synliggjøre takhagenes potensial som sosial, estetisk og økologisk ressurs for boliger i den tette byen. Bruken av takhager øker overalt i verdens storbyer.

Takhagene tilfører byboligene vesentlige kvaliteter og utgjør en vital ressurs i byenes økologiske system. Med økende boligtetthet i de store byene blir behovet for utearealer med høy kvalitet og foredlingsgrad stadig viktigere. Mens parker og grønnstruktur representerer offentlige lunger i byen, sikrer bakhager, balkonger og takhager nødvendige private og halvprivate utearealer. Ved valg av studieobjekter har vi forsøkt å belyse ulike tema knyttet til utforming av takhager i bosituasjoner. Dette omfatter grad av tilgjengelighet, sol- og vindskjerming, vegetasjonsbruk, belysning, vannhåndtering, materialbruk, ulike aktiviteter, skjøtsel og tekniske løsninger.

På bakgrunn av litteraturstudier og prosjektsøk i august ble studieturen gjennomført 1.-4. oktober 2007. Takhagene er dokumentert med bilder, skisser og kort beskrivelse.

Last ned rapporten her