Våre prosjekterVi vil gi noe tilbake til byen

Barnehageprosjektene

Kategori: Bolig og barnehage
Arkitekt: Infill
Landskapsarkitekt: Infill
Areal: 8.000 kvm
Leiligheter: 80
Ferdigstilt: Pågående

Med dagens befolkningsvekst trenger sentrumsbydelene 1 900 flere barnehageplasser i 2020. Infill bybarnehager er vårt bidrag til å løse denne utfordringen.
Våre barnehager har inneareal i de to nederste etasjene og uteareal på taket. Dette har mange fordeler, blant annet får barna bedre luftkvalitet, mere lys, det er lettere å kontrollere adgang til barnehagen både på dag- og kveldstid, og vi løser problemet med støy som utearealer på gateplan skaper mellom bygårdene.
Leilighetene i etasjene mellom inne- og utearealer er tiltenkt småbarnsfamilier som får fortrinn til byggets barnehageplass. Dette kan spare familien for mye tid til henting og bringing, og miljøet for mye eksos. For noen vil dette konseptet også redusere behovet for bil, i tillegg til tiden man sparer på å levere barna.

kart

Familievennlige boliger med barnehage, som har uteareal på taket