Våre prosjekterVi vil gi noe tilbake til byen

Kulturstripa

Kategori: Byforedling
Arkitekt:Tuvalu Arkitekter
Landskapsarkitekt: Infill
Ferdigstilt: Never ending

Vi lagde en gang en helhetsplan for å sikre mangfold i aksen fra Kunsthøyskolen til kulturkirken Jakob. Området omfatter noen av Oslos viktigste nye urbane møteplasser og den mest besøkte kulturklynge. Området skal leve og by på stadig endring og opplevelse.

Arbeidet med å forsterke og utvikle Brenneriveien som kreativ kulturarena pågår og innsatsen bygger opp under Oslo kommunes mål «storbyprosjektet» om hvordan man kan utvikle konkurransedyktige bydeler, der kulturnæring er ett av 5 satsningsområder.

Tanken bak planleggingen av «Kulturstripa» har vært å bevare og videreføre den viktige underskogen av kulturnæring og ikke minst ‘alternativ’ kultur som preger området. Dette området er unikt, men tåler etter vår mening også forsiktig videreutvikling.

Vi supplerer med et bredere, kulturelt mangfold, og bruker dette til å lage et sammenhengende byrom fylt med kulturnæring av ulik slag. Alt fra matkultur og store institusjoner til underskogen av kultur som øvingslokaler for band, Blå, Ingensteds og Strykejernet – for å ikke glemme viktige X-Ray ungdom.

Vi brenner for å innlemme Hausmannskvartalene i prosjektet, og at området får rimelige kollektivboliger som gjennom en stiftelse eller lignende kan leies ut til kunstnere. Vi krysser fingrene for at SiO er sitt ansvar for området bevisst, når et stort antall studentboliger skal bygges i Brenneriveien.

Torggata er ferdig, og binder kulturstripa til de mer sentral bydeler. Slik blir Oslo litt etter litt enda bedre..

brenneriveien

Fra Kuba til DogA.