Våre prosjekterVi vil gi noe tilbake til byen

Parkveien 5 b/c

Kategori: Boliger
Arkitekt: Kima arkitektur AS
Landskaparkitekt: Gullik Gulliksen
Areal: 1.000 kvm
Leiligheter: 9
Ferdigstilt: Mai 2011
Utmerkelser: Sundts Premie 2012, Oslo bys arkitekturpris 2012, nominert til European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013

Prosjektet ligger i en trang spalte mellom klassisk murbebyggelse fra forrige århundreskiftet. Tomten er 7,2 meter bred og 28 meter dyp! Kontrasten er stor mellom forsiden av tomten, som ligger ut mot Parkveien i en urban og relativt trafikkert situasjon, og baksiden, som ligger som en grønn oase mot Oda Kroghs barndomshjem på kollen i Grønnegata.

På bakkeplan er det opprettholdt gjennomkjøring til bakgården, som ivaretar etablerte traseer til og fra nabobebyggelse, og gir tilkomst til parkeringsareal og sporveiens trafo. Midt i passasjen er bygningen delt i to av en gjennomgående sjakt. Her er det hovedinngang, trapperom og skille mellom leilighetene. Dette gir naturlig dagslys til boenhetene som da blir belyst fra to sider.

Bygningen består totalt av 9 boenheter i varierende størrelser. På toppen er det to store leiligheter. Én mot bakgården på 93 kvm og én mot Parkveien over to plan på 137 kvm, begge med trapp opp til privat hage på taket.

Ut mot Parkveien er Galleri Infill (Norges minste) etablert som et positivt tilskudd til gatemiljøet. På takplanet er det etablert uteoppholdsareal hvor det er gode solforhold og et flott utsyn over byens tak. Intensjonen har vært å skape en frodig takhage med varierte uterom, slik at arealene kan benyttes komfortabelt av flere beboere samtidig.

parkveien5

Tomten er på 0,2 mål