Våre prosjekterVi vil gi noe tilbake til byen

Tverrakse Vulkan

Kategori: Byforedling
Arkitekt: LPO
Landskapsarkitekt: Gullik Guliksen

Ferdigstilt: 2012

Tverraksen på Vulkan er et byutviklingsgrep som kan videreutvikles og forlenges. Området ligger langs Akerselva i Oslo. Dette er en blandet utvikling med boliger, næring, handel, kultur og undervisning.

Gjennom området går en tverrakse i øst-vest retning som forbinder Maridalsveien og St. Hanshaugen med Grünerløkka. Forbindelsen går fra Maridalsveien via en trapp/heis ned på området og videre over en ny bro til en mulig fremtidig kommunal park på andre siden av elven.

tverraksen_kart

Tverrakse Vulkan